Preventie en welzijn 

Contactpersoon:   Dhr. Ignace De Baets
                           Marialand 31
                           9000 GENT
                           tel. 09 269 58 76
                           ignace.debaets@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 

De preventiewerking is de regionale uitwerking van de Vlaanderenbrede preventiewerking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 

Brandpreventie 

HACCP

Legionella

Voeding op school

Werkgroep preventie-adviseurs (PABG)

 

Documenten