• user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 391 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /home/dpbgent/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta INNER JOIN domain_blocks db ON db.module = b.module WHERE ( db.delta = b.delta AND ((db.realm = 'domain_site' AND db.domain_id = 0) OR (db.realm = 'domain_id' AND db.domain_id = 5))) AND ( b.theme = 'internet_services' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/dpbgent/public_html/modules/block/block.module on line 433.

Diocesane plannings- en coördinatiecommissie secundair onderwijs

Administratieve documenten

1  Regelgeving

2  Indiendata voor de verschillende dossiers

Voor de interne planningsprocedure (Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC) moeten twee data onthouden worden:

  • 15 september 2017: voor alle initiatieven die tegen 30 november 2017 naar AgODi moeten gestuurd worden (zie ook punt 4 van de planningsmededeling).
  • 30 november 2017: voor alle andere initiatieven (zie ook punt 5 van de planningsmededeling).

3  Indienmodaliteiten voor aanvragen

Voor elk dossier van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs één digitaal exemplaar naar dpcc-so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen

+ voor elk dossier van het gewoon secundair onderwijs ook één digitaal exemplaar naar patrick.deboutte@katholiekonderwijs.vlaanderen

+ voor elk dossier van het buitengewoon secundair onderwijs ook één digitaal exemplaar naar isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen

Enkele aandachtspunten bij de digitale zending:

  • Het digitaal te versturen dossier is steeds een scan van het origineel aanvraagformulier met de nodige handtekeningen;
  • Alle documenten worden in pdf-formaat doorgestuurd.  Het aanvraagformulier en eventuele bijlagen worden bij voorkeur samengevoegd in één bestand
  • Per aanvraag stuur je één mail.  Deze mail heeft als bijlage alle documenten (aanvraagformulier en eventuele bijlagen) van deze aanvraag;
  • Graag een duidelijke omschrijving van de zending met minstens de vermelding van de aanvragende school (naam, adres en gemeente);
  • Om een vlotte distributie te garanderen, bevelen we aan het bestand te beperken tot maximum 6 MB.

4  Aanvraagformulieren en modeldocumenten

5  Globaal structuurplan scholengemeenschappen SO

Onder dit item van de website vindt u de fiches van de scholengemeenschappen met een door de DPCC goedgekeurd globaal structuurplan.

In de fiches is telkens een résumé opgenomen van de beperkingen inzake planningsbevoegdheid van de scholengemeenschappen.

De algemene beperkingen zijn identiek voor alle scholengemeenschappen. De aanvullende beperkingen opgelegd door de DPCC zijn meestal letterlijk geformuleerd in de DPCC-beslissingsbrief. De meerwaarde van de fiches steekt vooral in categorie III, de beperkingen die de scholengemeenschap zichzelf heeft opgelegd. De goedkeuring van een globaal structuurplan is vaak op deze engagementen van de betrokken scholengemeenschap gebaseerd.

Het is de bedoeling dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze fiches jaarlijks actualiseert..

SGKSO G 34 Stroming – Gent Noord-West

SGKSO G 35 Edith Stein – Gent Centrum

SGKSO G 36 De Bron – Gent Zuid

SGKSO G 37 KOM (Meetjesland)

SGKSO G 38 Ideaal.

SGKSO G 39 Vlaamse Ardennen - Oudenaarde - Ronse

SGKSO G 40 Emmaüs

SGKSO G 41 Geraardsbergen 

SGKSO G 42 SALEM – Aalst–Gijzegem–Mere

SGKSO G 43 Wetteren–Lede

SGKSO G 44 Archipel

SGKSO G 45 Scholen aan de Durme - Lokeren–Eksaarde–Zele–Hamme

SGKSO G 46 Sint-Nicolaas – Sint-Niklaas – Stekene – Temse

SGKSO G 47 Beveren–Bazel

SGKSO ID 73 Denderland - Ninove – Denderleeuw – Liedekerke