Ledenlijst en contact

Comité Besturen Bisdom Gent
Adres: Marialand 31, 9000 Gent
Telefoon: 09 223 11 25
Telefax: 09 223 14 14
E-mail: schoolbesturen.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen
Voorzitter: Z.E.H. Vicaris Stefaan Van der Kelen
Moderator: Eddy Van der Maelen
E-mail: eddy.vandermaelen@katholiekonderwijs.vlaanderen
Secretaris: Martine Boone
E-mail: martine.boone@katholiekonderwijs.vlaanderen