Dienst Schoolbesturen

Met de Dienst Schoolbesturen wil het Vicariaat Onderwijs de scholen en hun bestuurders beleidsmatig ondersteunen in overleg en in nauwe samenwerking met de andere diocesane diensten, met het Bureau Besturen en met de diensten van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO).

Schoolbesturen kunnen hier terecht met al hun vragen. Indien nodig, worden zij doorverwezen naar de bevoegde dienst.

Bij de Dienst Schoolbesturen kunt u terecht voor:

  • beheer van (diocesaan) onderwijspatrimonium, advies op het vlak van financiën en gebouwen
  • advies op het vlak van algemene organisatie en werking van uw schoolbestuur
  • vorming en professionalisering van schoolbesturen (ook in samenwerking met VIMKO)
  • werking van het Comité Besturen van het Bisdom Gent (voorheen DCAIM Gent)
  • werking van de Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissies voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO) en voor gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO)

Diocesane jaarvergadering 12 juni 2017