Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs

Lieve Van Daele is vanaf 1 september 2017 de bischoppelijk gedelegeerde voor onderwijs in opvolging van Stefaan Van der Kelen.

Naam: Lieve Van Daele
Adres: Marialand 31 - 9000 Gent
Tel: 09 223 11 25
Fax: 09 223 14 14
E-mail:

lievevandaele@katholiekonderwijs.vlaanderen

De bisschoppelijk gedelegeerde is in het bisdom Gent bevoegd voor het Katholiek Onderwijs en voor het vak Rooms-Katholieke godsdienst in het gemeentelijk onderwijs, in het provinciaal onderwijs en in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.