Vicaris van Onderwijs

Naam: Stefaan Van der Kelen
Adres: Marialand 31 - 9000 Gent
Tel: 09 223 11 25
Fax: 09 223 14 14
E-mail:

stefaan.vanderkelen@katholiekonderwijs.vlaanderen
stefaan.vanderkelen@kerknet.be

De bisschoppelijk vicaris is in het bisdom Gent bevoegd voor het Katholiek Onderwijs en voor het vak Rooms-Katholieke godsdienst in het gemeentelijk onderwijs, in het provinciaal onderwijs en in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Teksten