Diocesane plannings- en coördinatiecommissie basisonderwijs

Administratieve documenten

1  Regelgeving

2  Indieningsdata voor de verschillende dossiers

3  Indieningsmodaliteiten voor aanvragen

Voor elk dossier één papieren exemplaar opsturen naar 
                      DPCC-BaO, Marialand 31, 9000 Gent  
en één digitaal exemplaar naar
                      dpcc-bao.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen
                 en  sarah.walschot@katholiekonderwijs.vlaanderen (voor dossiers gewoon basisonderwijs)
                      isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen (voor dossiers buitengewoon basisonderwijs)

4  Aanvraagformulieren en modeldocumenten

  • Gewoon basisonderwijs: beschikbaar op de website van het VVKBaO > administratief-juridisch > school > structuurwijzigingen (u dient in te loggen)
  • Buitengewoon basisonderwijs: beschikbaar op de website van het VVKBuO > schoolbeleid > school > programmatie (u dient in te loggen)