Diocesaan Onderwijsbureau

Directeur Vicariaat

Naam: Ignace De Baets  
Adres: Marialand 31 - 9000 Gent
Tel: 09 269 58 76
Fax: 09 223 14 14
E-mail:

ignace.debaets@katholiekonderwijs.vlaanderen

Het vicariaat staat voor u klaar en heet u welkom

Het Vicariaat voor Onderwijs investeert in de ondersteuning van alle katholieke scholen en schoolbesturen/inrichtende machten van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in het Bisdom Gent.

De directeur van het vicariaat, is de netoverstijgende aanspreekpersoon van het katholiek onderwijs binnen de stad Gent voor alle onderwijsaangelegenheden van beleidsmatige aard.

Daarnaast neemt de directeur de leiding van het personeel van het Diocesaan Onderwijsbureau en PEDIC en zorgt voor de interne coördinatie van de diverse gebruikers.